به سایت سینما البرز خوش آمدید.
اخبار سایت


09302476906

خرید اکانت جدید

پرداختاطلاعات

1-مشخصاتی که اینجا انتخاب میکنید بعد از خرید فعال میشود


2-دانلود رایگان دارای محدودیت ولی دانلود ویژه بدون محدودیت میباشد


3-مشخصاتی که وارد میکنید هنگام خرید جهت اطمینان به ایمیل شما ارسال میشود


4-پرداخت با تمام کارت های بانکی امکان پذیر میباشد


5-قبل از ورود به صفحه پرداخت سرویس V,P,N خود را غیر فعال کنید


6-هرگز از نام کاربری و یا پسورد از حروف"فارسی" اسفاده نکنید


با پرداخت این مبلغ اندک.علاوه بر دانلود بی دردسر و مستقیم از سایت خودتان برای ادامه راه حمایت خواهید کرد....